Hỗ trợ sự kiện khách hàng

Ngày 10 tháng 03 năm 2021, Phòng nghiệp vụ công ty tăng cường hỗ trợ khách hàng Công ty TNHH Thực Phẩm Á Châu thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho gần 1000 cán bộ công nhân viên, với 10 cán bộ PNV được điều động kết hợp với cán bộ nhân viên tại mục tiêu đã hỗ trợ sự kiện của khách hàng thành công tốt đẹp.

0908002389