Triển khai mục tiêu Kim Trường Hưng

Ngày 10 tháng 4 năm 2021, được sự tin tưởng của Ban Lãnh Đạo Công ty Kim Trường Hưng, hai bên đã ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ và triển khai bảo vệ tại Nhà máy công ty Kim Trường Hưng tại Bến Cát, Bình Dương.

PNV công ty được sự hỗ trợ của Ban Lãnh Đạo và PNS công ty KTH đã thực hiện công tác triển khai thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn Công ty Kim Trường Hưng.

0908002389