Triển khai dịch vụ bảo vệ trại ANT

Ngày 1 tháng 4 năm 2021 được sự tin tưởng từ Ban lãnh đạo Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (ANT), đại diện hai bên công ty đã tiến hành ký hợp đồng và triển khai lực lượng bảo vệ cho hệ thống trang trại Công ty ANT tại Đồng Nai.

Được sự hỗ trợ của đại diện công ty ANT, công tác triển khai đã thuận lợi và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo và Phòng chăn nuôi Công ty ANT.

 

0908002389