Hotline CSKH: 0908 00 23 89

Email: info@baovesepre.com

Close

QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BÁO CÁO

19/07/2017

QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ BÁO CÁO

Định nghĩa

Sự cố là các sự việc bất thường xảy ra tại mục tiêu đe dọa hoặc có nguy cơ đe dọa đến an ninh, an toàn, và ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Sự cố nếu không phát hiện và xử lý kịp thời có thể gây ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và con người.

Mục đích:

Tất cả các sự cố phát sinh dù nhỏ nhất phải được phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời và triệt để, không để lại hậu quả hoặc giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Tất cả các sự cố, sự việc phải được lập biên bản có các bên tham gia, người làm chứng ký tên, chụp hình lại hiện trường.

Áp dụng:

Tất cả nhân viên phải hiểu rõ và tuân thủ đúng quy trình này, nếu có phát sinh, không hiểu rõ phải báo cáo ngay cho cấp quản lý để được hướng dẫn.

BÁO CÁO SỰ CỐ LS

ĐÀO TẠO Related
Hotline: 0908002389