Hotline CSKH: 0908 00 23 89

Email: info@baovesepre.com

Close

Tư vấn lắp đặt thiết bị an ninh

03/05/2016

Tư vấn lắp đặt thiết bị an ninh

Bao gồm hệ thống Access control, camera, Patrolling device, hệ thống kiểm soát từ xa… là những hệ thống an ninh hiện đại hiện nay được áp dụng phổ biến ở một số công ty xí nghiệp. Đặc biệt hệ thống Access control với tính năng cho phép / giới hạn ra vào cửa/ khu vực được coi là hệ thống kiểm soát an ninh hiệu quả nhất, hỗ trợ tốt nhất cho công tác bảo vệ, ngoài ra hệ thống còn lưu trữ giữ liệu toàn bộ thông tin về cá nhân đi ra vào cửa, thời gian ra vào và hình ảnh của truy cập.

DỊCH VỤ Related
Hotline: 0908002389