Hotline CSKH: 0908 00 23 89

Email: info@baovesepre.com

Close

Dịch vụ áp tải

03/05/2016

Dịch vụ áp tải

Dịch vụ áp tải

Bao gồm áp tải vận chuyển tiền, áp tải vận chuyển các loại hàng hoá đặc biệt là hàng hoá có giá trị cao (Không bao gồm các loại hàng hoá quốc cấm) và áp tải yếu nhân. Với tiêu chí: An toàn – Nhanh chóng – Kịp thời. Quý khách hàng sẽ yên tâm khi lựa chon dịch vụ của chúng tôi.

DỊCH VỤ Related
Hotline: 0908002389